Historia pomorza – Władysławowo nadmorski kurort

 Władysławowo i Puck są sąsiednimi miejscowościami. Po XVII-wiecznych wojnach nastąpiła stagnacja i upadek miasta, co przypieczętował I rozbiór, gdy Puck włączono do powiatu wejherowskiego. Na początku XIX wieku dokonano rozbiórki zamku oraz fortyfika­cji miejskich. Od połowy XIX wieku Puck zaczął się prze­obrażać – w miejsce szachulcowej i drewnianej zabudowy zaczęto stawiać murowane kamienice, upiększono centrum miasta, a na potrzeby ludności ewangelickiej nad zatoką wybudowano kościół luterański. Po zwycięstwie w wojnie z Francją (1870 r.) na rynku wzniesio­no pomnik niemieckiego żołnierza. Odradzające się gospodarczo miasteczko sko­rzystało na reorganizacji państwa, kiedy to na powrót ustanowiono w Pucku sie­dzibę powiatu. Duże znaczenie miała dla Pucka także budowa linii kolejowej, za­kończona w 1898 roku. W1912 roku uruchomiono w mieście elektrownię, zasila- jącą początkowo największą pucką fabrykę – Zakłady Magdsicka (produkujące maszyny rolnicze), później zaś całe miasto. W latach 1911-1912 nad zatoką pobudowano także koszary i basen dla wodnopłatów oraz lotnisko „zeppelinów”.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku w Pucku odbyły się uroczyste zaślubiny Polski z morzem. Na pamiątkę tego wydarzenia w porcie ustawiono słup „zaślubinowy”, który można oglądać do dzisiaj. Wspomnianą .stację powietrzną” przejęło Wojsko Polskie i utworzyło tu Morski Dywizjon lotniczy. Niestety, pozostałe po Niemcach maszyny szybko stały się zabytkami. Braki sprzętowe już na początku lat 30. sprawiły, iż Pucki Dywizjon przestał odgrywać jakąkolwiek rolę wojskową. Mimo to do końca II Rzeczypospolitej puccy lotnicy byli chlubą ojczyzny, a pierwszy nalot niemieckiej Luftwaffe we wrześniu 1939 roku dosięgnął właśnie Pucka.

Druga wojna światowa szczęśliwie ominęła miasto, a naloty w roku 1939 i ra- bunki w roku 1945 nie spowodowały w Pucku większych strat. Po wojnie roze­rwano jedynie kościół ewangelicki, a na terenie dawnej bazy lotniczej otwarto Puckie Zakłady Mechaniczne. Na przełomie lat 50. i 60. uporządkowano też część rnegu morskiego między portem a parkiem. Miejscowi harcerze, entuzjaści że- z ars twa, wybudowali służący żeglarzom do dzij Harcerski Ośrodek Morski, l aorządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz samooczyszczenie wód za- k ki przywróciło Puckowi w latach 90. XX wieku charakter letniska.

Od 1999 roku Puck jest miastem powiatowym. Przeprowadzona w ostatnich latach rozbudowa portu jachtowego w Pucku i Władysławowie uczyniła z niego prawdziwy raj dla żeglarzy i tury­stów szukających możliwości aktywnego wypoczynku nad wodą. Malownicza marina, stopniowo odnawiane centrum miasta i rozpoczęta rewitalizacja puckie- 30 rynku, dobrze wróżą turystycznej przyszłości miastecza.

 

Jarosław Ellwart Gdynia 2009